Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, chúng tôi phấn đấu trở thành công ty giống cây trồng, có uy tín và vị thế trên bản đồ kinh tế Thế giới; xây dựng thành công chuỗi giống các loại cây trồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế.