Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Chi nhánh Mỹ Đình – Hà Nội. STK: 1410.205.436.913. Tên tk: Nguyễn Hoàng Linh