Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp & Dược liệu S555 với sứ mệnh ”Mang dược liệu về đến mọi người, mọi nhà”. Tạo một chuỗi khép kín từ cung cấp cây giống đến thu mua, chế biến thành phẩm & xuất khẩu ra thế giới, liên kết với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước
Liên hệ: 0983.910.996/ 0983.910.996.