Dự toán đầu tư 1ha đinh lăng

    DỰ TOÁN ĐẦU TƯ 1ha ĐINH LĂNG  
           
  ĐẦU TƯ NĂM ĐẦU        
1   ĐƠN VI TÍNH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TiỀN
2 GiỐNG CÂY 30,000 3,500 105,000,000
3 PHÁT DỌN THỰC BÌ m2/công (541m/CÔNG) 18,5 120 2,800,000
4 ĐÀO HỐ/ LUỐNG CÔNG (1.000 HỐ/CÔNG) 30 180 5,400,000
5 BÓN PHÂN CÔNG (2000 HỐ/CÔNG) 15 180 2,700,000
6 TRỒNG CÂY CÂY (1000 CÂY/CÔNG) 30 180 5,400,000
7 PHÂN CHUỒNG   10,000 1,000 10,000,000
8 PHÂN VI SINH   1,000 5,000 5,000,000
9 NPK   500 6,000 1,800,000
10 HỆ THỐNG TƯỚI       12,000,000
  TỔNG ĐTƯ NĂM 1       150,100,000
           
           
  DOANH THU NĂM 1        
1 THU & CHI KLượng/cây (kg) Kluong 25.000 cây/ha ĐƠN GIÁ/kg THÀNH TiỀN
2 THU CÀNH 0.2 5,000 30,000 150,000,000
3 THU LÁ 0.1 3,000 3,000 9,000,000
4 PHÂN BÓN NĂM 2   10 2,000 20,000,000
5 NHÂN CÔNG   2 5,000,000 10,000,000
  TỔNG THU NĂM 1       129,000,000
           
  DOANH THU NĂM 2        
1 THU & CHI KLượng/cây (kg) – thu cành Kluong 25.000 cây/ha ĐƠN GIÁ/kg THÀNH TiỀN
2 THU CÀNH 0.5 12,500 30,000 375,000,000
3 THU LÁ 0.1 9,000 3,000 2,700,000
4 PHÂN BÓN NĂM 3   10 2,000 20,000,000
5 NHÂN CÔNG   2 5,000,000 10,000,000
  TỔNG THU NĂM 2       347,700,000
           
  DOANH THU NĂM 3 THEO GIÁ BẢO HiỂM      
1 THU & CHI KLượng/cây = củ thân cành Kluong 25.000 cây/ha ĐƠN GIÁ/kg THÀNH TiỀN
2 THU CÀNH 3 75,000 15,000 1,125,000,000
3 THU LÁ 0.2 5,000 3,000 15,000,000
4 PHÂN BÓN NĂM 3   10 2,000 20,000,000
5 NHÂN CÔNG   2 5,000,000 10,000,000
  TỔNG THU NĂM 3       1,110,000,000
  TỔNG LỢI NHUẬN DỰ KiẾN GIÁ BẢO HiỂM = 1.110.000.000 + 347.700.000 + 129.000.000 – 150.100.000 = 1,436.600.000
           
  DOANH THU NĂM 3 THEO GIÁ HiỆN TẠI – THEO HÌNH THỨC MUA XÔ: 25.000đ/kg, khối lượng tối thiểu 3,2kg
1 THU & CHI KLượng/cây = củ thân cành Kluong 25.000 cây/ha ĐƠN GIÁ/kg THÀNH TiỀN
2 THU CÀNH 3 75,000 25,000 1,875,000,000
3 THU LÁ 0.2 5,000 3,000 15,000,000
4 PHÂN BÓN NĂM 3   10 2,000 20,000,000
5 NHÂN CÔNG   2 5,000,000 10,000,000
  TỔNG THU NĂM 3       1,860,000,000
  TỔNG LỢI NHUẬN TÍNH GIÁ HiỆN TẠI = 1.860.000.000 + 347.700.000 + 129.000.000 – 150.100.000 = 2,186.600.000
  Trên đây là dự tính tương đối của Công ty TNHH Đầu Tư Nông Nghiệp & Dược Liệu S555.

Mọi chi tiết cụ thể vui lòng liên hệ: 0983.910.996 – 0913.458.996

 
 
 
    http://duoclieuviet.org/       
    Email: hiephoimacca@gmail.com       
    https://www.facebook.com/caygiongdinhlanghn/       
    https://www.facebook.com/caygiongdinhlangsviet       
    https://www.facebook.com/duantrongdinhlang/       
    https://youtu.be/Cs9sQZyZEmg       
    https://youtu.be/jEtAOCgLk3o       
    https://plus.google.com/117278489460278368537/posts/iRiNq4A9kPs       
    https://plus.google.com/117278489460278368537/posts/fvu12Re6sQ2       
    https://plus.google.com/u/0/111929116030993514677       
    https://caygiongdinhlangduan.blogspot.com/       
           
  ———————————————————————————    
  S555 – Mang dược liệu đến mọi người mọi nhà    
  ———————————————————————————    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *