Dự toán đầu tư 1ha đinh lăng

    DỰ TOÁN ĐẦU TƯ 1ha ĐINH LĂNG  
           
  ĐẦU TƯ NĂM ĐẦU        
1   ĐƠN VI TÍNH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TiỀN
2 GiỐNG CÂY 30,000 3,500 105,000,000
3 PHÁT DỌN THỰC BÌ m2/công (541m/CÔNG) 18,5 120 2,800,000
4 ĐÀO HỐ/ LUỐNG CÔNG (1.000 HỐ/CÔNG) 30 180 5,400,000
5 BÓN PHÂN CÔNG (2000 HỐ/CÔNG) 15 180 2,700,000
6 TRỒNG CÂY CÂY (1000 CÂY/CÔNG) 30 180 5,400,000
7 PHÂN CHUỒNG   10,000 1,000 10,000,000
8 PHÂN VI SINH   1,000 5,000 5,000,000
9 NPK   500 6,000 1,800,000
10 HỆ THỐNG TƯỚI       12,000,000
  TỔNG ĐTƯ NĂM 1       150,100,000
           
           
  DOANH THU NĂM 1        
1 THU & CHI KLượng/cây (kg) Kluong 25.000 cây/ha ĐƠN GIÁ/kg THÀNH TiỀN
2 THU CÀNH 0.2 5,000 30,000 150,000,000
3 THU LÁ 0.1 3,000 3,000 9,000,000
4 PHÂN BÓN NĂM 2   10 2,000 20,000,000
5 NHÂN CÔNG   2 5,000,000 10,000,000
  TỔNG THU NĂM 1       129,000,000
           
  DOANH THU NĂM 2        
1 THU & CHI KLượng/cây (kg) – thu cành Kluong 25.000 cây/ha ĐƠN GIÁ/kg THÀNH TiỀN
2 THU CÀNH 0.5 12,500 30,000 375,000,000
3 THU LÁ 0.1 9,000 3,000 2,700,000
4 PHÂN BÓN NĂM 3   10 2,000 20,000,000
5 NHÂN CÔNG   2 5,000,000 10,000,000
  TỔNG THU NĂM 2       347,700,000
           
  DOANH THU NĂM 3 THEO GIÁ BẢO HiỂM      
1 THU & CHI KLượng/cây = củ thân cành Kluong 25.000 cây/ha ĐƠN GIÁ/kg THÀNH TiỀN
2 THU CÀNH 3 75,000 15,000 1,125,000,000
3 THU LÁ 0.2 5,000 3,000 15,000,000
4 PHÂN BÓN NĂM 3   10 2,000 20,000,000
5 NHÂN CÔNG   2 5,000,000 10,000,000
  TỔNG THU NĂM 3       1,110,000,000
  TỔNG LỢI NHUẬN DỰ KiẾN GIÁ BẢO HiỂM = 1.110.000.000 + 347.700.000 + 129.000.000 – 150.100.000 = 1,436.600.000
           
  DOANH THU NĂM 3 THEO GIÁ HiỆN TẠI – THEO HÌNH THỨC MUA XÔ: 25.000đ/kg, khối lượng tối thiểu 3,2kg
1 THU & CHI KLượng/cây = củ thân cành Kluong 25.000 cây/ha ĐƠN GIÁ/kg THÀNH TiỀN
2 THU CÀNH 3 75,000 25,000 1,875,000,000
3 THU LÁ 0.2 5,000 3,000 15,000,000
4 PHÂN BÓN NĂM 3   10 2,000 20,000,000
5 NHÂN CÔNG   2 5,000,000 10,000,000
  TỔNG THU NĂM 3       1,860,000,000
  TỔNG LỢI NHUẬN TÍNH GIÁ HiỆN TẠI = 1.860.000.000 + 347.700.000 + 129.000.000 – 150.100.000 = 2,186.600.000
  Trên đây là dự tính tương đối của Công ty TNHH Đầu Tư Nông Nghiệp & Dược Liệu S555.

Mọi chi tiết cụ thể vui lòng liên hệ: 0983.910.996 – 0913.458.996

 
 
 
    http://duoclieuviet.org/       
    Email: hiephoimacca@gmail.com       
    https://www.facebook.com/caygiongdinhlanghn/       
    https://www.facebook.com/caygiongdinhlangsviet       
    https://www.facebook.com/duantrongdinhlang/       
    https://youtu.be/Cs9sQZyZEmg       
    https://youtu.be/jEtAOCgLk3o       
    https://plus.google.com/117278489460278368537/posts/iRiNq4A9kPs       
    https://plus.google.com/117278489460278368537/posts/fvu12Re6sQ2       
    https://plus.google.com/u/0/111929116030993514677       
    https://caygiongdinhlangduan.blogspot.com/       
           
  ———————————————————————————    
  S555 – Mang dược liệu đến mọi người mọi nhà    
  ———————————————————————————    

3 bình luận trên “Dự toán đầu tư 1ha đinh lăng

  1. Lò Văn Hưng Nói:

    Tôi là Lò Văn Hưng ở xã Thanh Lâm huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa tôi muốn trồng cây Khôi Nhung với số lượng là khoảng 1 vạn cây muốn ký hợp đồng với công ty để tiêu thụ sản phẩm đầu ra có được không . Hiện nay tôi đã trồng được 7000 cây ba kích tím rồi nhưng chưa ký hợp đồng với công ty nào bên công ty có thu mua loại ba kích tím này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *