Diệp hạ châu

    Doanh nghiệp chúng tôi đã và đang liên kết với các doanh nghiệp dược trong nước và ngoài nước, triển khai dự án cung cấp cây giống diệp hạ châu và thu mua thành phẩm cây diệp hạ châu theo hợp đồng.

    Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0913.458.996 0983.910.996