Giảm giá!

Cung cấp cây đan sâm và thu mua đan sâm

    10.000  6.000 

    Cung cấp cây giống đan sâm và thu mua đan sâm theo hợp đồng

    Dự án 20ha giai đoạn 2017 – 2020