Cung cấp cây đan sâm và thu mua đan sâm

    Cung cấp cây giống đan sâm và thu mua đan sâm theo hợp đồng

    Dự án 80ha giai đoạn 2017 – 2020

    Danh mục: Tag: ,