Cung cấp cây vàng đắng và thu mua cây vàng đắng

Doanh nghiệp chúng tôi đã và đang liên kết với các doanh nghiệp dược trong nước và ngoài nước,  triển khai dự án cung cấp cây vàng đắng và thu mua thành phẩm cây vàng đắng theo hợp đồng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0913.458.996 0983.910.996