Cung cấp cây thông đỏ và thu mua cây thông đỏ

    Doanh nghiệp chúng tôi đã và đang liên kết với các doanh nghiệp dược trong nước và ngoài nước, triển khai dự án cung cấp cây giống thông đỏ và thu mua thành phẩm cây thông đỏ theo hợp đồng. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0913.458.996 0983.910.996