Cung cấp cây hoàng liên gai và thu mua hoàng liên gai

    Doanh nghiệp chúng tôi đã và đang liên kết với các doanh nghiệp dược trong nước và ngoài nước, dự án cung cấp cây giống hoàng liên gai và thu mua thành phẩm cây hoàng liên gai theo hợp đồng.

    Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0913.458.996 0983.910.996