Cung cấp cây giống một lá và thu mua cây một lá

    Doanh nghiệp chúng tôi đã và đang liên kết với các doanh nghiệp dược trong nước và ngoài nước, triển khai dự án cung cấp cây giống một lá và thu mua thành phẩm cây một lá theo hợp đồng.

    Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0913.458.996 0983.910.996