Giảm giá!

Cây cà lai leo

3.000  2.000 

Cung cấp cây giống và gai leo và thu mua thành phẩm toàn quốc