Lưu trữ danh mục: CHẾ BIẾN THÀNH PHẨM

Công ty S555 cung cấp cây giống, thu mua & chế biến thành phẩm cung cấp các sản phẩm ra thị trường cho người Việt